การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 157-5/2560
29 พฤษภาคม 2560