กิจกรรม SACICT Crafts Network & Value Chain ณ อัมพวา
2 มิถุนายน 2560