รายงานยอดขายร้านค้าภายในพื้นที่เช่า อาคารศาลาพระมิ่งมงคล
16 มิถุนายน 2560