ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มิถุนายน 2560
ไฟล์แนบ : 60066100445_25600623192059_2.zip