The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) 
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการประกวดเจียระไนพลอยครั้งที่ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
5 กรกฎาคม 2560

โครงการประกวดเจียระไนพลอยครั้งที่ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

        ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดใน โครงการประกวดเจียระไนพลอยครั้งที่ 1 เปิดรับผลงานแล้วตั้งแต่วันนี้
สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.git.or.th หรือ โทร. 02 634 4999 ต่อ 301-306, 311-313