ประมวลภาพงานฝ้ายทอใจครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 12-15 มิถนายน 2560
6 กรกฎาคม 2560