The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประกวดออกแบบกับ SACICT
22 มกราคม 2561

ข้อมูลโครงการ

​                โครงการ CCC 2018

                โครงการ Craft Co-Collection 2018

                โครงการ ICA 2018

                โครงการเส้นทางผ้าทอ 2018 (ผ้าขาวม้า)

              โครงการพัฒนาอัตลักษณ์เบญจรงค์ไทย SACICT Signature Collection 2018 

 

แบบแจ้งความจำนง

​​​                ใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการด้านการประกวด

                ใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์