The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) 
ถวายความอาลัยฯ
Sacict Banner http://www.sacict.or.th/scripts/news_sub.php?id=2962 http://www.sacict.or.th/scripts/news_sub.php?id=2958 /ckfinder/userfiles/files/ICA2018%20R_2.pdf http://www.sacict.or.th/scripts/news_sub.php?id=2970 http://www.sacict.or.th/scripts/news_sub.php?id=1785 http://www.sacict.or.th/scripts/news_sub.php?id=1784 http://www.sacict.or.th/scripts/news_sub.php?id=1783 http://www.sacict.or.th/scripts/news_sub.php?id=1752
วิสัยทัศน์ผู้อำนวยการ ศ.ศ.ป.
Sacict Living Thai
Sacict's Craft Map'
ข่าวกิจกรรม
ดูทั้งหมด

โครงการ Cross Cultural Craft

SACICT ZERO ฉบับประจำเดือนมีนาคม 2561

รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน SACICT เพลิน คราฟต์

ผลการคัดเลือกการประกวด ICA 2018 รอบแรก

นิทรรศการ ของรัก ของหวง : หัตถกรรมล้ำค่า รักษาไว้ให้ถึงลูกหลาน

รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 2

งานฝ้ายทอใจครั้งที่ 11

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 168-4/2561

SACICT ZERO ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 167-3/2561

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด

ประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ SACICT Craft Trend ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาศิลปหัตถกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา (CrafttheFuture)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ SACICT Craft Trend ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ตารางราคากลาง
ดูทั้งหมด

ราคากลางงานโครงการพัฒนาอัตลักษณ์เบญจรงค์ไทย (SACICT Signature Collection)

ราคากลางงานโครงการร่วมรังสรรค์ศิลปหัตถกรรม (Craft Co-Creation)

ราคากลางจ้างบริการดูแลสวนและตกแต่งภูมิทัศน์ พื้นที่ ศ.ศ.ป.

ราคากลางจ้างดำเนินโครงการ SACICT เพลิน คราฟต์ 2561


รับสมัครงาน
ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 10 อัตรา

 
 
 


ข่าวอื่นๆ
ดูทั้งหมด
Level AA conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0