The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) 
ถวายความอาลัยฯ
http://www.sacict.or.th/scripts/news_sub.php?id=1715 https://www.youtube.com/watch?v=JYF1yDLApQ4&list=PLWZhCdvwdU6e50PSbnvoRQsx-rK5o71i5 Sacict Banner http://www.sacict.or.th/scripts/news_sub.php?id=1635
วิสัยทัศน์ผู้อำนวยการ ศ.ศ.ป.
Sacict Living Thai
Sacict's Craft Map'
ข่าวกิจกรรม
ดูทั้งหมด

รับสมัครบุคคลผู้มีองค์ความรู้ และทักษะเชิงช่าง ร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรม

การประชุมคณะกรรมการ ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 162-10/2560

การประชุมคณะกรรมการ ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 161-9/2560

ขอเชิญเสนอราคาขายทอดตลาด ครั้งที่ 2

SACICT จัดนิทรรศการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม ในวัฒนธรรมร่วม “Cross Cultural Crafts Project”

งาน “SACICT เพลิน Craft

“SACICT เบญจรงค์: SIGNATURE COLLECTION” อัตลักษณ์แห่ง “เบญจรงค์ไทย”

SACICT ร่วมงาน 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซี่ยน-อินเดีย

SACICT รวมนักสะสมงานหัตถกรรมชื่อดังของไทย ตื่นตาตื่นใจสมบัติลํ้าค‹า ในเสวนา “หัตถกรรมของบรรพชน ของรัก ของหวง รักษาไว้ให้ถึงลูกหลาน”

SACICT ร่วมอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ไทยอันทรงคุณค่า จากการรังสรรค์ของครูศิลป์ของแผ่นดิน ในงาน SACICT เพลิน Crafts

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงานขาย และพนักงานดูแลหอนิทรรศการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (10 เดิอน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชิดชู ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 (10เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชิดชู ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รับสมัครงาน
ดูทั้งหมด
 
 
 
 

ข่าวอื่นๆ
ดูทั้งหมด
Level AA conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0