ถวายความอาลัยฯ
Sacict Banner http://www.sacict.or.th/scripts/news_sub.php?id=1635 http://www.sacict.or.th/scripts/knowledge_sub.php?id=346
วิสัยทัศน์ผู้อำนวยการ ศ.ศ.ป.
Sacict Living Thai
Sacict's Craft Map'
ข่าวกิจกรรม
ดูทั้งหมด

ขอเชิญร่วมพิธีงานสมโภชพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมเสนอราคาขายทอดตลาด

SACICT เพลิน Craft

SACICT SMART CRAFT กลุ่มพัฒนาตราสินค้า

การประชุมคณะกรรมการ ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 160-8/2560

การประชุมที่ปรึกษาพิเศษร่วมกับคณะกรรมการ ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 36-3/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 159-7/2560

ASEAN Selections

SACICT มอบรางวัล ASEAN Selections 2017

SACICT เปิดตัวหนังสือ SACICT CRAFT TREND 2018

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด

ประกาศสอบราคา-จ้างจัดทำแผนที่เส้นทางหัตถกรรม (Craft Map) นำทางสู่ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม

ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินงานจัดนิทรรศการ "คู่พระบารมี" ณ หอศิลปาชีพ

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรม SACICT เพลิน Craft ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม Craft Week at Ayutthaya ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รับสมัครงาน
ดูทั้งหมด
 
 
 
 

ข่าวอื่นๆ
ดูทั้งหมด
Level AA conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0