ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 127-11/2557

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม "พัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจการค้าให้กับสมาชิกในภูมิภาค" ครั้งที่ 1/2558

ศ.ศ.ป. จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาของครูช่างด้านงานเครื่องรัก

การประชุมคณะที่ปรึกษาพิเศษร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 28-4/2557

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 126-10/2557

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด

ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2557

ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนหัตถกรรมปี 2558

ประกาศคณะทำงานสรรหาเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการจัดวางสินค้า ณ จุดจำหน่าย ศ.ศ.ป.

ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจการค้างานศิลปหัตถกรรม

ข่าวอื่นๆ
ดูทั้งหมด

คิกออฟ Craft Villa ระดมสุดยอดแฮนด์เมดทั่วไทยให้เลือกช้อป

รวมสุดยอดหัตถศิลป์ไทย งานฝีมือช่างชั้นครู

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ ศ.ศ.ป. และองค์กรต่างๆในประเทศเวียดนาม

ศูนย์ศิลปาชีพจับมือเซ็นทรัล ผลักดันสินค้าชุมชนขึ้นห้างฯ

ศ.ศ.ป. เชิดชูทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2557

รับสมัครงาน
ดูทั้งหมด