ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประกวดออกแบบกับ SACICT