การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

เกี่ยวกับ ศ.ศ.ป.

คณะที่ปรึกษาพิเศษ
   
 

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

 
 

ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ

(ดำรงตำแหน่งถึงเดือนมิถุนายน 2561)

 
     

นายศรีภูมิ ศุขเนตร

นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช

นางอรนุช โอสถานนท์

ที่ปรึกษาพิเศษ

ที่ปรึกษาพิเศษ

ที่ปรึกษาพิเศษ

     

นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ

ที่ปรึกษาพิเศษ

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล

ที่ปรึกษาพิเศษ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ที่ปรึกษาพิเศษ