การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

เกี่ยวกับ ศ.ศ.ป.

คณะกรรมการ
 

ประธานกรรมการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
-ว่าง-

 

นายทศพล ทังสุบุตร
กรรมการ

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์
กรรมการ

นายณัฐพล รังสิตพล
กรรมการ

     

นายเอกชัย วงศ์วรกุล
กรรมการ

กรรมการ
-ว่าง-

นายมนู เสตะกลัมพ์
กรรมการ

     

 

 

กรรมการ
-ว่าง-

 กรรมการ
-ว่าง-

 นายพรพล เอกอรรถพร
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
กรรมการและเลขานุการ

 

 

ข้อมูลคณะกรรมการ ปี 2563