การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

เกี่ยวกับ ศ.ศ.ป.

คณะผู้บริหาร
 
นายพรพล เอกอรรถพร
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
โทรศัพท์/Tel.035-367-054 ต่อ 1301
E-mail:pornpon.a@sacict.or.th 
 


รองผู้อำนวยการ
-ว่าง-

 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
- ว่าง -

 
 
นางสาวอุดร บัวหลวง
ผู้จัดการสายงานบริหาร
โทรศัพท์/Tel.035-367-054 ต่อ 1329
E-mail:udon.b@sacict.or.th
 
นางศิภาภัฎฐ์ ทินภัทรนวลใหม่

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้อำนวยการ
รักษาการผู้จัดการสายงานยุทธศาสตร์
โทรศัพท์/Tel. 035-367-054 ต่อ 1330 
E-mail:sipapat.t@sacict.or.th
 
         

 
นายภาวี โพธิ์ยี่

ผู้จัดการสายงานส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์
โทรศัพท์/Tel.035-367-054 ต่อ 1360
E-mail:pavee.p@sacict.or.th
 
นางเพ็ญศิริ ปันยารชุน
ผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพ
โทรศัพท์/Tel.035-367-054 ต่อ 1388
E-mail:pensiri.p@sacict.or.th
 
นางสาวชุติกาญจน์ เปลี่ยนโชติ

ผู้จัดการสายงานพัฒนาการตลาด
โทรศัพท์/Tel.035-367-054 ต่อ 1371
E-mail:chutikarn.p@sacict.or.th