การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

พานกลีบบัวถมทองลายก้านต่อดอกใบเทศ