การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

รมช.พาณิชย์ กำชับ SACICT ดันไทยเป็น ฮับงานศิลปหัตถกรรมอาเซียน