การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อขาว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านต่อต้านการคอร์รัปชั่น