การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 เดือน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 เดือน)