การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้งานหัตถศิลป์ไทยผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ ด้วยวิธี (e-bidding)

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้งานหัตถศิลป์ไทยผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ ด้วยวิธี (e-bidding)