การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าดำเนินการจัดหาสถานที่จัดงาน อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าดำเนินการจัดหาสถานที่จัดงาน อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง