การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (7 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (7 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)