การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสมาชิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสมาชิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)