การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาเนื้อหาและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาเนื้อหาและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)