การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดทำ Coporate VDO เผยแพร่องค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมไทย และการดำเนินงานของศูนย์ ด้วยวิธี(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดทำ Coporate VDO เผยแพร่องค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมไทย และการดำเนินงานของศูนย์ ด้วยวิธี(e-bidding)