การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำห้องเก็บทรัพย์สินและวัตถุมีค่าของ ศ.ศ.ป. ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำห้องเก็บทรัพย์สินและวัตถุมีค่าของ ศ.ศ.ป. ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก