การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการสำมะโนและจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทย ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการสำมะโนและจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทย ประจำปีงบประมาณ 2561