TOP
ผลิตภัณฑ์

ผ้าถุงไหมตีนจก สีแดง ลายขวาง สีชมพู จกลายดำ ชมพู เขียว

ชื่อสินค้า
ผ้าถุงไหมตีนจก สีแดง ลายขวาง สีชมพู จกลายดำ ชมพู เขียว
รายละเอียด
ผ้าถุงไหมตีนจก สีแดง ลายขวาง สีชมพู จกลายดำ ชมพู เขียว
ราคา
5,175.00 บาท

จำนวน

ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

ที่อยู่ : 59 หมู่ 4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
เบอร์โทรติดต่อ : 0 3536 7054-9
เบอร์โทรติดต่อ : 1289
โทรสาร : 0 3536 7050-1
อีเมล : sales@sacict.or.th
ที่อยู่ Google Map :