TOP
ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่สีเขียวอ่อน No.102 สีเขียวอ่อน

ชื่อสินค้า
ผ้าไหมมัดหมี่สีเขียวอ่อน No.102 สีเขียวอ่อน
รายละเอียด
ผ้าไหมมัดหมี่สีเขียวอ่อน No.102 สีเขียวอ่อน
ราคา
500.00 บาท

จำนวน

ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

ที่อยู่ : 59 หมู่ 4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
เบอร์โทรติดต่อ : 0 3536 7054-9
เบอร์โทรติดต่อ : 1289
โทรสาร : 0 3536 7050-1
อีเมล : sales@sacict.or.th
ที่อยู่ Google Map :